نماد اعتماد الکترونیکی

قیمت کاهش یافت ! پرده آب دیواری 80 سانتیمتری

پرده آب دیواری 80 سانتیمتری

پرده آب دیواری 80 سانتیمتری

نازل آبشار (پرده آب دیواری)  می تواند آب را به صورت یک ورقه نازک و پرده ای مانند در آورده و جلوه ای همانند یک آبشار را نمایان کند که آب را با صدای دلنشین به سمت پایین پرتاب می کند .

پرده آب دیواری 80

جدید

44

4,950,000 ریال

5,200,000 ریال

-250,000 ریال

تعداد فروخته شده از این محصول:
17
دفعه