تخفیف ویژه

محصولات پرفروش

محصولات جدید

پرده آب دیواری ( آبشار مصنوعی)

نازل آبشار (پرده آب دیواری)  می تواند آب را به صورت یک ورقه نازک و پرده ای مانند در آورده و جلوه ای همانند یک آبشار را نمایان کند که آب را با صدای دلنشین به سمت پایین پرتاب می کند.

پرده آب دیواری ( آبشار مصنوعی) 4 محصول وجود دارد

 • 2,980,000 ریال 3,350,000 ریال
  ( 2 نقد و بررسی )

  پرده آب دیواری  یا نازل آبشار طول 60 سانتیمتر نازل آبشار (پرده آب دیواری)  می تواند آب را به صورت یک ورقه نازک و پرده ای مانند در آورده و جلوه ای همانند یک آبشار را نمایان کند که آب را با صدای دلنشین به سمت پایین پرتاب می کند .

  2,980,000 ریال 3,350,000 ریال
  قیمت کاهش یافت !
 • 3,970,000 ریال 4,200,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  پرده آب دیواری 80 سانتیمتری نازل آبشار (پرده آب دیواری)  می تواند آب را به صورت یک ورقه نازک و پرده ای مانند در آورده و جلوه ای همانند یک آبشار را نمایان کند که آب را با صدای دلنشین به سمت پایین پرتاب می کند .

  3,970,000 ریال 4,200,000 ریال
  قیمت کاهش یافت !
 • 5,100,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  پرده آب دیواری  یا نازل آبشار طول 100 سانتیمتر نازل آبشار (پرده آب دیواری)  می تواند آب را به صورت یک ورقه نازک و پرده ای مانند در آورده و جلوه ای همانند یک آبشار را نمایان کند که آب را با صدای دلنشین به سمت پایین پرتاب می کند .

  5,100,000 ریال
 • 1,550,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  پرده آب دیواری  یا نازل آبشار طول 30 سانتیمتر نازل آبشار (پرده آب دیواری)  می تواند آب را به صورت یک ورقه نازک و پرده ای مانند در آورده و جلوه ای همانند یک آبشار را نمایان کند که آب را با صدای دلنشین به سمت پایین پرتاب می کند .

  1,550,000 ریال