شماره حساب

درج محتوای دلخواه متنی

0
علاقه مندی
مقایسه
سبد خرید

نازل طبقاتی

نازل طبقاتی

نازل سه طبقه

نازل نمکدانی (فواره گل)

در دسترس: 120 موجود

نازل فواره نمکدانی برنجی آبگاری شده بیشتر در آبنماهای خانگی و کوچک کاربرد دارد، این نازل در سطح خود چندین سوراخ به عنوان خروجی دارد که بواسطه همین ساختار خروجی آب آن شبیه به گل است. به این دلیل این نازل را نازل گل هم مینامند.